٨٤ رسانه جدید مجوز گرفتند

17 تير 1398 ساعت 23:08

دبیر هیات نظارت بر مطبوعات از صدور مجوز فعالیت ٨٤ رسانه مکتوب و الکترونیک در جلسه هیات نظارت بر مطبوعات خبر داد


به گزارش هنرنیوز و به نقل از دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، سیدعلاءالدین ظهوریان درباره آخرین مجوزهای جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رسانه ای مختلف، گفت: در جلسه امروز (١٧تیر ٩٨) ضمن طرح موضوعات نظارتی در حوزه ر سانه‌های مکتوب و الکترونیک، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن با صدور مجوز برای ٨٤ رسانه و تغییر وضعیت ٤٤ رسانه موافقت شد. به گفته دبیر هیات نظارت بر مطبوعات، در این جلسه ضمن بررسی گزارش‌های نظارتی چند رسانه مکتوب و برخط، به روزنامه «آسیا» به دلیل تخلفات آن روزنامه در شماره‌های اخیر تذکر داده شد، همچنین مقرر شد مراتب برای رسیدگی به تخلفات به مرجع قضایی ارجاع شود.


کد خبر: 97472

آدرس مطلب: http://www.honarnews.com/vdcir5a3.t1ayy2bcct.html

هنر نیوز
  http://www.honarnews.com