برگزاری آیین پایانی جایزه کتاب سال شعر الوند

9 دی 1397 ساعت 12:26

آیین پایانی جایزه کتاب سال شعر الوند در همدان برگزار و دو اثر برگزیده معرفی شد.

عکس: رضا مقدمکد خبر: 97238

آدرس مطلب: http://www.honarnews.com/vglh6inw.23nqx2yttzfd2.u.html

هنر نیوز
  http://www.honarnews.com