پیکر سیف الله کامبخش فرد تشییع شد
با مشایعت دوستداران میراث فرهنگی و از مقابل موزه ملی؛
پیکر سیف الله کامبخش فرد تشییع شد
 
تاريخ : سه شنبه ۹ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۱۲:۰۵
پیکر مرحوم کامبخش فرد 10:30 صبح امروز با حضورجامعه باستان شناسی کشور و دوستداران میراث فرهنگی از مقابل موزه ملی ایران تشییع شد.

به گزارش هنرنیوز،مرحوم کامبخش در سال 1308 در تهران دیده به جهان گشود. او تحصيلات‌ ابتدايي‌ را در دبستان‌ اديب‌ و متوسطه‌ را در درالفنون‌ گذراند. سپس‌ در رشته‌ باستان‌شناسي‌ ادامه‌ تحصيل‌ داده‌ و موفق‌ به‌ دريافت‌ درجه‌ كارشناسي‌ و كارشناسي‌ ارشد باستان‌شناسي‌ از دانشگاه‌ تهران‌ شد: «اشتغال‌ را از معلمي‌ و دبير وزارت‌ فرهنگ‌ آغاز نمودم‌ و در سال‌ 1339 عضو بخش‌ ماقبل‌ تاريخ‌ موزه‌ ايران‌ باستان‌ نمودم. همزمان‌ با آن‌ (از 1338 تا 1345) معاونت‌ و دستياري‌ دكتر عزت‌الله نگهبان‌ را در اداره‌ موسسه‌ باستان‌شناسي‌ دانشگاه‌ تهران، كه‌ محل‌ آن‌ در ساختمان‌ دانشسراي‌ عالي‌ واقع‌ در سه‌ راه‌ ژاله‌ بود، بر عهده‌ داشتم. در سال‌ 1344 رييس‌ اداره‌ آرشيو فني‌ موزه‌ ايران‌ باستان‌ و در سال‌ 1358 رييس‌ موزه‌ ايران‌ باستان‌ بودم. همچنين‌ از سال‌ 1359 تا زمان‌ بازنشستگي‌ (1365) كارشناس‌ مسؤ‌ول‌ باستان‌شناسي‌ در مركز باستان‌شناسي‌ ايران‌ بوده‌ام.»

***سوابق‌ فرهنگي

کامبخش یکی از یاران دکتر نگهبان بود و همراه با ایشان برنامه ها و کاوشهای بسیاری را به انجام رساند و در تاسیس و اداره موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران نیز همراه و همگام زنده یاد نگهبان سالها کوشید.

از سوابق فرهنگی استاد کامبخش می توان به عضویت در بخش‌ پيش‌ از تاريخ‌ موزه‌ ايران‌ باستان‌ (1339)،معاونت‌ و دستياري‌ دكتر نگهبان‌ در پايه‌گذاري‌ و اداره‌ موسسه‌ باستان‌شناسي‌ دانشگاه‌ تهران‌ (1338-1345)،رييس‌ آرشيو فني‌ موزه‌ ايران‌ باستان‌ (1344)،رييس‌ موزه‌ ايران‌ باستان‌ (1358)،كارشناس‌ ارشد و مسؤ‌ول‌ كاوش‌هاي‌ باستان‌شناسي‌ در مركز باستان‌شناسي‌ ايران‌ (1359-1365)اشاره کرد.

***سوابق پژوهش‌های میدانی

شرکت مؤثر در ده ها برنامه کاوش و حفاری و تالیف و نگارش ده ها کتاب و مقاله علمی بخشی از یادگار های درخشان این استاد گرانقدر است.معاون‌ دكتر نگهبان در هيأت‌ كاوش‌هاي‌ مارليك/چراغعلي تپه در گيلان‌، پاييز و زمستان‌ 1340،معاون‌ دكتر نگهبان‌ در بررسي باستان‌شناسي محوطه‌هاي پيلاقلعه‌، زينب‌ بيجار، دوره‌ بيجار، و ... در رحمت‌ آباد و رودبار گيلان، 42-1341،سرپرست‌ هيأت‌ علمي‌ كاوش‌هاي‌ باستان‌شناسي‌ نيشابور (كوره‌هاي‌ سفالگيري‌ دورة‌ سلجوقي)، 1343،معاون‌ هيأت‌ كاوش‌هاي‌ هفت‌تپه‌ خوزستان،‌ به‌ سرپرستي‌ دكتر نگهبان، زمستان‌ 1344،سرپرست‌ هيأت‌ كاوش‌هاي‌ باستان‌شناسي‌ در گرمي مغان-اردبيل، تابستان‌ 1344،سرپرست‌ هيأت‌ بررسي‌هاي‌ باستان‌شناسي‌ در آذربايجان‌ شرقي، 1345-46،سرپرست‌ هيأت‌ كاوش‌هاي‌ باستان‌شناسي‌ در تپه‌هاي‌ قيطريه، 48-1347،سرپرست‌ گروه كاوش‌هاي‌ باستان‌شناسي‌ در محوطه‌ آناهيتاي‌ كنگاور، تابستان‌ 1347،سرپرست‌ و مجري‌ طرح‌ كاوش‌هاي‌ باستان‌شناسي‌ و بازسازي‌ بناي موسوم به معبد آناهيتا - كنگاور، 1356-48از جمله سوابق پژوهش‌های میدانی این باستان شناس برجسته است.

***آثار و تأليفات‌

مقالات

از استاد كامبخش‌فرد مقالات‌ زيادي در مجلات «بررسي‌هاي تاريخي»، «هنر و مردم»، «فرهنگ‌ و معماري‌ ايران»، «باستان‌شناسي‌ و هنر ايران»، «يادنامه‌ پنجمين‌ كنگره‌ بين‌المللي‌ باستان‌شناسي‌ و هنر ايران»، «مجمع‌هاي‌ سالانه‌ كاوش‌ها و پژوهش‌هاي‌ باستان‌شناسي‌ در ايران» و «باستان‌پژوهي» منتشر شده است:

شماري از مقالات:

-«آثار و بقاياي‌ دهكده‌هاي‌ پارتي‌ (اشكاني»)، بررسي‌هاي‌ تاريخي، سال‌ دوم، شماره‌ 1 (1346)، صص‌ 5-25.

-«قلعه‌ جمهور (دژ بد) جايگاه‌ بابك‌ خرم‌ دين» بررسي‌هاي‌ تاريخي، سال‌ يكم، ش‌ 4، سال‌ يكم‌ (1345)، صص‌ 1-28.

-«كشف‌ كتيبه‌ پهلوي‌ ساساني‌ (اذرنارسه‌ - شاهپور دوم) در مشكين‌ شهر» هنر و مردم، شماره‌ 61-62 (1346)، صص‌ 6-10

-«سخني‌ درباره‌ پنجمين‌ كنگره‌ باستان‌شناسي‌ و هنر ايران» هنر و مردم، ش‌ 70 (مرداد 1347)، صص‌ 2-5.

-«كاوش‌ و بازسازي‌ معبد كنگاور» فرهنگ‌ و معماري‌ ايران، سازمان‌ ملي‌ حفاظت‌ آثار باستاني، ش‌ 4، (1355)، صص‌ 51-76.

-«سنگ‌ نگاره‌هاي‌ بيستون‌ - تاق‌ بستان‌ و كاوش‌هاي‌ علمي‌ در كنگاور» يادنامه‌ سمپوزيوم‌ باستان‌شناسي‌ ايران، تهران‌ (موزه‌ ايران‌ باستان)، 1348.

-«كاوش‌هاي‌ علمي‌ در كنگاور - معبد آناهيتا» باستان‌شناسي‌ و هنر ايران، شماره‌ 6 (1350)، صص‌ 10-32.

-«معبد آناهيتا - كاوش‌ها و بازسازيها» گزارش‌هاي‌ دومين‌ مجمع‌ سالانه‌ كاوشها و پژوهش‌هاي‌ باستان‌شناسي‌ در ايران، تهران‌ (موزه‌ ايران‌ باستان)، 1352، صص‌ 10-19.

-«معبد آناهيتا - كاوش‌ها و بازسازيها» گزارش‌هاي‌ سومين‌ مجمع‌ سالانه‌ كاوشها و پژوهش‌هاي‌ باستان‌شناسي‌ در ايران. تهران‌ (موزه‌ ايران‌ باستان)، 134، صص‌ 73-90.

-«روايتي‌ از كاوش‌هاي‌ باستان‌شناسي‌ در كوهپايه‌هاي‌ گيلان‌ شرقي‌ (املش») باستان‌شناسي‌ و تاريخ، صص‌ 16-34.

-«فلزكاري‌ و زرگري‌ در مارليك» باستان‌شناسي‌ و تاريخ، شماره‌ 18 (بهار 1374)، صص‌ 27-39.

-«بررسي‌هاي‌ باستان‌شناسي‌ در آذرشهر مراغه» ميراث‌ فرهنگ، ش‌ 12 (بهار و تابستان‌ 1373)، صص‌ 129-164.

-«شكل‌گيري‌ معماري، معبد ناهيد كنگاور در تاريخ» تاريخ‌ معماري‌ و شهرسازي‌ ايران، اولين‌ كنگره‌ ارگ‌ بم‌ - كرمان، ج‌ 1، صص‌ 26-40.

-«معبد آناهيتا - كنگاور» گزارش‌ به‌ مجمع‌ باستان‌ شناسان‌ جهان‌ در ششمين‌ كنگره‌ باستان‌شناسي‌ و هنر ايران، انگسلتان‌ (آكسفورد)، 1351 (چاپ‌ خلاصه‌ آن‌ در مجموعه‌ مقالات‌ كنگره).

-«سنگ‌ نبشه‌هاي‌ اورارتويي‌ و پهلوي‌ ساساني‌ در آذربايجان» گزارش‌ به‌ مجمع‌ باستان‌ شناسان‌ جهان‌ در پنجمين‌ كنگره‌ باستان‌شناسي‌ و هنر ايران، تهران، اصفهان‌ و شيراز، 1347.

-«سفالگري‌ نيشابور در عهد سلجوقيان» بررسي‌هاي‌ تاريخي، شماره‌ مخصوص، سال‌ دوم‌ (1346)، صص‌ 338-359.

-«قلعه‌ جمهور (دژ بذ) جايگاه‌ بابك‌ خرم‌ دين» هنر و مردم، ش‌ 50 (1345)، صص‌ 2-7.

-«قيطريه‌ مركز تمدن‌ سه‌ هزار ساله» باستان‌شناسي‌ و هنر ايران، ش‌ 25 (1348)، صص‌ 3-40.

-«كاوش‌هاي‌ كنگاور». مجله‌ انگليسي‌ ايران، (199 3791197, IRAN XI, pp )

-«سنگ‌ نبشته‌هايي‌ در اطراف‌ سبلان» باستان‌شناسي‌ و هنر ايران، ش‌ 1 (زمستان‌ 1347)، صص‌ 55-60.

-«كتيبه‌اي‌ از شاپور دوم‌ شاهنشاه‌ ساساني‌ در مشكين‌ شهر» هنر و مردم، دوره‌ جديد، ش‌ 62 و 61 (1346)، صص‌ 6-10.***شماري از كتاب‌ها:

-1 سفالگري‌ نيشابور در سده‌هاي‌ پنجم‌ و ششم‌ هجري، فارسي‌ و انگليسي، وزارت‌ فرهنگ‌ و هنر، 1348

-2 تهرانِ‌ سه‌ هزار و دويست‌ ساله‌ بر اساس‌ يافته‌هاي‌ باستان‌شناسي، تهران، نشر فضا، 1370.

-3 معبد آناهيتا - كنگاور (كاوشها و بازسازيها در معبد ناهيد و تاق‌ گرا). تهران، سازمان‌ ميراث‌ فرهنگي، 1347.

-4 گور خمره‌اي‌ اشكاني‌ در گرمي‌ مغان، تهران: مركز نشر دانشگاهي، 1377.

-5 سفال‌ و سفالگري‌ در ايران‌ از ابتداي‌ نوسنگي‌ تا دوران‌ معاصر (1379)، تهران: ققنوس.

-6 آثار تاريخي‌ ايران‌ (1379)، تهران: ققنوس.

مطلب به نقل از:

مجلة باستان‌پژوهي، دورة قديم، ‌ویژه نامة كارنامة علمي باستان‌شناسان ايراني، به كوشش شهرام زارع و همكاران، زمستان 1379، ص 15.کد خبر: 20626
Share/Save/Bookmark