عمارت سرهنگ‌آباد تشنه توجه!
گزارش تصویری هنرنیوز از کاخ چهلستون «سرهنگ آباد» در استان اصفهان ، شهرستان اردستان.
 
تاريخ : چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۲۸
کد خبر: 66857
 
کاخ چهلستون «سرهنگ آباد»
کاخ چهلستون «سرهنگ آباد»
کاخ چهلستون «سرهنگ آباد»
کاخ چهلستون «سرهنگ آباد»
کاخ چهلستون «سرهنگ آباد»
کاخ چهلستون «سرهنگ آباد»
کاخ چهلستون «سرهنگ آباد»
کاخ چهلستون «سرهنگ آباد»
کاخ چهلستون «سرهنگ آباد»
کاخ چهلستون «سرهنگ آباد»
کاخ چهلستون «سرهنگ آباد»
کاخ چهلستون «سرهنگ آباد»
کاخ چهلستون «سرهنگ آباد»
کاخ چهلستون «سرهنگ آباد»
کاخ چهلستون «سرهنگ آباد»
کاخ چهلستون «سرهنگ آباد»
کاخ چهلستون «سرهنگ آباد»
کاخ چهلستون «سرهنگ آباد»
کاخ چهلستون «سرهنگ آباد»
کاخ چهلستون «سرهنگ آباد»
Share/Save/Bookmark