گالری گردی هنرنیوز/ گالری شیرین
گزارش تصویری هنرنیوز از نمایشگاه نقاشی مصطفی دمیرچی با عنوان «آفرینش حوا» که در گالری شیرین برپاست. عکاس : سارا نوروزی
 
تاريخ : شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۱۳
کد خبر: 79961
 
نمایشگاه نقاشی مصطفی دمیرچی با عنوان «آفرینش حوا»
نمایشگاه نقاشی مصطفی دمیرچی با عنوان «آفرینش حوا»
نمایشگاه نقاشی مصطفی دمیرچی با عنوان «آفرینش حوا»
نمایشگاه نقاشی مصطفی دمیرچی با عنوان «آفرینش حوا»
نمایشگاه نقاشی مصطفی دمیرچی با عنوان «آفرینش حوا»
نمایشگاه نقاشی مصطفی دمیرچی با عنوان «آفرینش حوا»
نمایشگاه نقاشی مصطفی دمیرچی با عنوان «آفرینش حوا»
نمایشگاه نقاشی مصطفی دمیرچی با عنوان «آفرینش حوا»
نمایشگاه نقاشی مصطفی دمیرچی با عنوان «آفرینش حوا»
نمایشگاه نقاشی مصطفی دمیرچی با عنوان «آفرینش حوا»
Share/Save/Bookmark