نشست خبری بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک همدان
گزارش تصویری هنرنیوز از نشست خبری بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک همدان در سالن کنفرانس تئاتر شهر. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : يکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۲۶
کد خبر: 75109
 
نشست خبری بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک همدان
نشست خبری بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک همدان
نشست خبری بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک همدان
نشست خبری بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک همدان
نشست خبری بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک همدان
نشست خبری بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک همدان
نشست خبری بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک همدان
نشست خبری بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک همدان
نشست خبری بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک همدان
نشست خبری بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک همدان
نشست خبری بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک همدان
نشست خبری بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک همدان
نشست خبری بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک همدان
نشست خبری بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک همدان
نشست خبری بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک همدان
نشست خبری بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک همدان
نشست خبری بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک همدان
نشست خبری بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک همدان
نشست خبری بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک همدان
نشست خبری بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک همدان
Share/Save/Bookmark