ورکشاپ بازیگرشناسی شهاب حسینی
گزارش تصویری هنرنیوز از ورکشاپ بازیگرشناسی شهاب حسینی که به همت موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی در سینما فلسطین برگزار شد. عکاس : ستاره سرداری
 
تاريخ : دوشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۸
کد خبر: 80220
 
ورکشاپ بازیگرشناسی شهاب حسینی
ورکشاپ بازیگرشناسی شهاب حسینی
ورکشاپ بازیگرشناسی شهاب حسینی
ورکشاپ بازیگرشناسی شهاب حسینی
ورکشاپ بازیگرشناسی شهاب حسینی
ورکشاپ بازیگرشناسی شهاب حسینی
ورکشاپ بازیگرشناسی شهاب حسینی
ورکشاپ بازیگرشناسی شهاب حسینی
ورکشاپ بازیگرشناسی شهاب حسینی
ورکشاپ بازیگرشناسی شهاب حسینی
ورکشاپ بازیگرشناسی شهاب حسینی
ورکشاپ بازیگرشناسی شهاب حسینی
ورکشاپ بازیگرشناسی شهاب حسینی
ورکشاپ بازیگرشناسی شهاب حسینی
ورکشاپ بازیگرشناسی شهاب حسینی
Share/Save/Bookmark