گرامیداشت هنرمندان از دست رفته سال جاری
گزارش تصویری هنرنیوز از مراسم گرامیداشت هنرمندان از دست رفته سال جاری که در تالار ایوان شمس برگزار شد. عکاس : سارا نوروزی
 
تاريخ : شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۱۳
کد خبر: 79962
 
گرامیداشت هنرمندان از دست رفته سال جاری
گرامیداشت هنرمندان از دست رفته سال جاری
گرامیداشت هنرمندان از دست رفته سال جاری
گرامیداشت هنرمندان از دست رفته سال جاری
گرامیداشت هنرمندان از دست رفته سال جاری
گرامیداشت هنرمندان از دست رفته سال جاری
گرامیداشت هنرمندان از دست رفته سال جاری
گرامیداشت هنرمندان از دست رفته سال جاری
گرامیداشت هنرمندان از دست رفته سال جاری
گرامیداشت هنرمندان از دست رفته سال جاری
گرامیداشت هنرمندان از دست رفته سال جاری
گرامیداشت هنرمندان از دست رفته سال جاری
گرامیداشت هنرمندان از دست رفته سال جاری
گرامیداشت هنرمندان از دست رفته سال جاری
گرامیداشت هنرمندان از دست رفته سال جاری
Share/Save/Bookmark