شگفتی طبیعت در علیصدر
گزارش تصویری هنرنیوز از غار علیصدر در استان همدان. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۲۸
کد خبر: 74200
 
غار علیصدر در استان همدان
غار علیصدر در استان همدان
غار علیصدر در استان همدان
غار علیصدر در استان همدان
غار علیصدر در استان همدان
غار علیصدر در استان همدان
غار علیصدر در استان همدان
غار علیصدر در استان همدان
غار علیصدر در استان همدان
غار علیصدر در استان همدان
غار علیصدر در استان همدان
غار علیصدر در استان همدان
غار علیصدر در استان همدان
غار علیصدر در استان همدان
غار علیصدر در استان همدان
غار علیصدر در استان همدان
غار علیصدر در استان همدان
غار علیصدر در استان همدان
غار علیصدر در استان همدان
غار علیصدر در استان همدان
غار علیصدر در استان همدان
غار علیصدر در استان همدان
غار علیصدر در استان همدان
غار علیصدر در استان همدان
غار علیصدر در استان همدان
Share/Save/Bookmark