رونمایی پوستر جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان
گزارش تصویری هنرنیوز از مراسم رونمایی پوستر بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : چهارشنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۰۴
کد خبر: 74985
 
رونمایی پوستر بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان
رونمایی پوستر بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان
رونمایی پوستر بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان
رونمایی پوستر بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان
رونمایی پوستر بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان
رونمایی پوستر بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان
رونمایی پوستر بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان
رونمایی پوستر بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان
رونمایی پوستر بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان
رونمایی پوستر بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان
رونمایی پوستر بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان
رونمایی پوستر بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان
رونمایی پوستر بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان
رونمایی پوستر بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان
رونمایی پوستر بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان
رونمایی پوستر بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان
رونمایی پوستر بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان
رونمایی پوستر بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان
رونمایی پوستر بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان
رونمایی پوستر بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان
Share/Save/Bookmark