نشست خبری سی و سومین دوره بخش بین الملل فیلم فجر
گزارش تصویری هنرنیوز از نشست رسانه‌ای بخش بین الملل دوره سی و سوم فیلم فجر که در موزه سینما برگزار شد. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : يکشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۲۸
کد خبر: 80287
 
نشست خبری سی و سومین دوره بخش بین الملل فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین دوره بخش بین الملل فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین دوره بخش بین الملل فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین دوره بخش بین الملل فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین دوره بخش بین الملل فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین دوره بخش بین الملل فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین دوره بخش بین الملل فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین دوره بخش بین الملل فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین دوره بخش بین الملل فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین دوره بخش بین الملل فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین دوره بخش بین الملل فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین دوره بخش بین الملل فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین دوره بخش بین الملل فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین دوره بخش بین الملل فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین دوره بخش بین الملل فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین دوره بخش بین الملل فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین دوره بخش بین الملل فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین دوره بخش بین الملل فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین دوره بخش بین الملل فیلم فجر
نشست خبری سی و سومین دوره بخش بین الملل فیلم فجر
Share/Save/Bookmark