مراسم تودیع و معارفه تنی چند از معاونان میراث فرهنگی
گزارش تصویری هنرنیوز از مراسم تودیع و معارفه تنی چند از معاونان میراث فرهنگی با حضور نجفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۳۴
کد خبر: 64726
 
مراسم تودیع و معارفه تنی چند از معاونان میراث فرهنگی
مراسم تودیع و معارفه تنی چند از معاونان میراث فرهنگی
مراسم تودیع و معارفه تنی چند از معاونان میراث فرهنگی
مراسم تودیع و معارفه تنی چند از معاونان میراث فرهنگی
مراسم تودیع و معارفه تنی چند از معاونان میراث فرهنگی
مراسم تودیع و معارفه تنی چند از معاونان میراث فرهنگی
مراسم تودیع و معارفه تنی چند از معاونان میراث فرهنگی
مراسم تودیع و معارفه تنی چند از معاونان میراث فرهنگی
مراسم تودیع و معارفه تنی چند از معاونان میراث فرهنگی
مراسم تودیع و معارفه تنی چند از معاونان میراث فرهنگی
مراسم تودیع و معارفه تنی چند از معاونان میراث فرهنگی
مراسم تودیع و معارفه تنی چند از معاونان میراث فرهنگی
مراسم تودیع و معارفه تنی چند از معاونان میراث فرهنگی
مراسم تودیع و معارفه تنی چند از معاونان میراث فرهنگی
مراسم تودیع و معارفه تنی چند از معاونان میراث فرهنگی
مراسم تودیع و معارفه تنی چند از معاونان میراث فرهنگی
مراسم تودیع و معارفه تنی چند از معاونان میراث فرهنگی
مراسم تودیع و معارفه تنی چند از معاونان میراث فرهنگی
مراسم تودیع و معارفه تنی چند از معاونان میراث فرهنگی
مراسم تودیع و معارفه تنی چند از معاونان میراث فرهنگی
مراسم تودیع و معارفه تنی چند از معاونان میراث فرهنگی
مراسم تودیع و معارفه تنی چند از معاونان میراث فرهنگی
مراسم تودیع و معارفه تنی چند از معاونان میراث فرهنگی
مراسم تودیع و معارفه تنی چند از معاونان میراث فرهنگی
مراسم تودیع و معارفه تنی چند از معاونان میراث فرهنگی
Share/Save/Bookmark