بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه کتاب
 
تاريخ : چهارشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۱۹
کد خبر: 80845
 
بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه کتاب
بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه کتاب
بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه کتاب
بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه کتاب
بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه کتاب
بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه کتاب
بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه کتاب
بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه کتاب
بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه کتاب
بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه کتاب
بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه کتاب
بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه کتاب
بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه کتاب
بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه کتاب
بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه کتاب
Share/Save/Bookmark