آیین افتتاحیه مراسم بیستمین دوره هفته کتاب
افتتاح هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
گزارش تصویری هنر نیوز از مراسم افتتاحیه بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۱۶:۲۳
کد خبر: 49372
 
آیین افتتاحیه مراسم بیستمین دوره هفته کتاب
آیین افتتاحیه مراسم بیستمین دوره هفته کتاب
آیین افتتاحیه مراسم بیستمین دوره هفته کتاب
آیین افتتاحیه مراسم بیستمین دوره هفته کتاب
آیین افتتاحیه مراسم بیستمین دوره هفته کتاب
آیین افتتاحیه مراسم بیستمین دوره هفته کتاب
آیین افتتاحیه مراسم بیستمین دوره هفته کتاب
آیین افتتاحیه مراسم بیستمین دوره هفته کتاب
آیین افتتاحیه مراسم بیستمین دوره هفته کتاب
آیین افتتاحیه مراسم بیستمین دوره هفته کتاب
آیین افتتاحیه مراسم بیستمین دوره هفته کتاب
آیین افتتاحیه مراسم بیستمین دوره هفته کتاب
آیین افتتاحیه مراسم بیستمین دوره هفته کتاب
آیین افتتاحیه مراسم بیستمین دوره هفته کتاب
آیین افتتاحیه مراسم بیستمین دوره هفته کتاب
آیین افتتاحیه مراسم بیستمین دوره هفته کتاب
آیین افتتاحیه مراسم بیستمین دوره هفته کتاب
آیین افتتاحیه مراسم بیستمین دوره هفته کتاب
آیین افتتاحیه مراسم بیستمین دوره هفته کتاب
آیین افتتاحیه مراسم بیستمین دوره هفته کتاب
آیین افتتاحیه مراسم بیستمین دوره هفته کتاب
آیین افتتاحیه مراسم بیستمین دوره هفته کتاب
آیین افتتاحیه مراسم بیستمین دوره هفته کتاب
آیین افتتاحیه مراسم بیستمین دوره هفته کتاب
آیین افتتاحیه مراسم بیستمین دوره هفته کتاب
Share/Save/Bookmark