نشست خبری جشنواره نوروزی سوره مهر
گزارش تصویری هنرنیوز از نشست خبری جشنواره نوروزی سوره مهر. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۳۰
کد خبر: 80052
 
نشست خبری جشنواره نوروزی سوره مهر
نشست خبری جشنواره نوروزی سوره مهر
نشست خبری جشنواره نوروزی سوره مهر
نشست خبری جشنواره نوروزی سوره مهر
نشست خبری جشنواره نوروزی سوره مهر
نشست خبری جشنواره نوروزی سوره مهر
نشست خبری جشنواره نوروزی سوره مهر
نشست خبری جشنواره نوروزی سوره مهر
نشست خبری جشنواره نوروزی سوره مهر
نشست خبری جشنواره نوروزی سوره مهر
Share/Save/Bookmark