نشست خبری جشنواره سراسری تئاتر مقاومت
گزارش تصویری هنرنیوز از نشست خبری چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت (انقلاب اسلامی و دفاع مقدس) در تئاتر شهر. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۴۲
کد خبر: 63970
 
نشست خبری چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت
نشست خبری چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت
نشست خبری چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت
نشست خبری چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت
نشست خبری چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت
نشست خبری چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت
نشست خبری چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت
نشست خبری چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت
نشست خبری چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت
نشست خبری چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت
نشست خبری چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت
نشست خبری چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت
نشست خبری چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت
نشست خبری چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت
نشست خبری چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت
نشست خبری چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت
نشست خبری چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت
نشست خبری چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت
نشست خبری چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت
نشست خبری چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت
Share/Save/Bookmark