نشست خبری شانزدهمین جشنواره نمایش آیینی وسنتی
گزارش تصویری هنرنیوز از نشست رسانه ای شانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش آیینی وسنتی در تئاتر شهر. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : سه شنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۴۳
کد خبر: 63576
 
نشست خبری شانزدهمین جشنواره نمایش آیینی وسنتی
نشست خبری شانزدهمین جشنواره نمایش آیینی وسنتی
نشست خبری شانزدهمین جشنواره نمایش آیینی وسنتی
نشست خبری شانزدهمین جشنواره نمایش آیینی وسنتی
نشست خبری شانزدهمین جشنواره نمایش آیینی وسنتی
نشست خبری شانزدهمین جشنواره نمایش آیینی وسنتی
نشست خبری شانزدهمین جشنواره نمایش آیینی وسنتی
نشست خبری شانزدهمین جشنواره نمایش آیینی وسنتی
نشست خبری شانزدهمین جشنواره نمایش آیینی وسنتی
نشست خبری شانزدهمین جشنواره نمایش آیینی وسنتی
نشست خبری شانزدهمین جشنواره نمایش آیینی و سنتی
نشست خبری شانزدهمین جشنواره نمایش آیینی وسنتی
نشست خبری شانزدهمین جشنواره نمایش آیینی وسنتی
نشست خبری شانزدهمین جشنواره نمایش آیینی وسنتی
نشست خبری شانزدهمین جشنواره نمایش آیینی وسنتی
نشست خبری شانزدهمین جشنواره نمایش آیینی وسنتی
نشست خبری شانزدهمین جشنواره نمایش آیینی وسنتی
نشست خبری شانزدهمین جشنواره نمایش آیینی وسنتی
نشست خبری شانزدهمین جشنواره نمایش آیینی وسنتی
نشست خبری شانزدهمین جشنواره نمایش آیینی وسنتی
Share/Save/Bookmark