در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی:
نشست خبری بیست پنجمین نمایشگاه کتاب
گزارش تصویری هنر نیوز از نشست خبری بیست پنجمین نمایشگاه کتاب با حضور بهمن دری و داریوش رضوانی در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی برگزار شد. عکاس : محسن فلاحی
 
تاريخ : يکشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۳۰
کد خبر: 40011
 
نشست خبری بیست پنجمین نمایشگاه کتاب
نشست خبری بیست پنجمین نمایشگاه کتاب
نشست خبری بیست پنجمین نمایشگاه کتاب
نشست خبری بیست پنجمین نمایشگاه کتاب
نشست خبری بیست پنجمین نمایشگاه کتاب
نشست خبری بیست پنجمین نمایشگاه کتاب
نشست خبری بیست پنجمین نمایشگاه کتاب
نشست خبری بیست پنجمین نمایشگاه کتاب
نشست خبری بیست پنجمین نمایشگاه کتاب
نشست خبری بیست پنجمین نمایشگاه کتاب
نشست خبری بیست پنجمین نمایشگاه کتاب
نشست خبری بیست پنجمین نمایشگاه کتاب
نشست خبری بیست پنجمین نمایشگاه کتاب
نشست خبری بیست پنجمین نمایشگاه کتاب
نشست خبری بیست پنجمین نمایشگاه کتاب
نشست خبری بیست پنجمین نمایشگاه کتاب
نشست خبری بیست پنجمین نمایشگاه کتاب
نشست خبری بیست پنجمین نمایشگاه کتاب
نشست خبری بیست پنجمین نمایشگاه کتاب
نشست خبری بیست پنجمین نمایشگاه کتاب
نشست خبری بیست پنجمین نمایشگاه کتاب
نشست خبری بیست پنجمین نمایشگاه کتاب
نشست خبری بیست پنجمین نمایشگاه کتاب
نشست خبری بیست پنجمین نمایشگاه کتاب
نشست خبری بیست پنجمین نمایشگاه کتاب
Share/Save/Bookmark