نشست خبری جشنواره بازی های رایانه ای تهران
گزارش تصویری هنرنیوز از نشست رسانه ای سومین جشنواره و نمایشگاه بازی های رایانه ای تهران. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : يکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۰۱
کد خبر: 62126
 
نشست خبری جشنواره بازی های رایانه ای تهران
نشست خبری جشنواره بازی های رایانه ای تهران
نشست خبری جشنواره بازی های رایانه ای تهران
نشست خبری جشنواره بازی های رایانه ای تهران
نشست خبری جشنواره بازی های رایانه ای تهران
نشست خبری جشنواره بازی های رایانه ای تهران
نشست خبری جشنواره بازی های رایانه ای تهران
نشست خبری جشنواره بازی های رایانه ای تهران
نشست خبری جشنواره بازی های رایانه ای تهران
نشست خبری جشنواره بازی های رایانه ای تهران
نشست خبری جشنواره بازی های رایانه ای تهران
نشست خبری جشنواره بازی های رایانه ای تهران
نشست خبری جشنواره بازی های رایانه ای تهران
نشست خبری جشنواره بازی های رایانه ای تهران
نشست خبری جشنواره بازی های رایانه ای تهران
نشست خبری جشنواره بازی های رایانه ای تهران
نشست خبری جشنواره بازی های رایانه ای تهران
نشست خبری جشنواره بازی های رایانه ای تهران
نشست خبری جشنواره بازی های رایانه ای تهران
نشست خبری جشنواره بازی های رایانه ای تهران
Share/Save/Bookmark