در حوزه هنری برگزار شد
تشییع پیکر خلیل عمرانی
گزارش تصویری هنرنیوز از تشییع پیکر خلیل عمرانی در حوزه هنری. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۶:۱۶
کد خبر: 50715
 
تشییع پیکر خلیل عمرانی
تشییع پیکر خلیل عمرانی
تشییع پیکر خلیل عمرانی
تشییع پیکر خلیل عمرانی
تشییع پیکر خلیل عمرانی
تشییع پیکر خلیل عمرانی
تشییع پیکر خلیل عمرانی
تشییع پیکر خلیل عمرانی
تشییع پیکر خلیل عمرانی
تشییع پیکر خلیل عمرانی
تشییع پیکر خلیل عمرانی
تشییع پیکر خلیل عمرانی
تشییع پیکر خلیل عمرانی
تشییع پیکر خلیل عمرانی
تشییع پیکر خلیل عمرانی
تشییع پیکر خلیل عمرانی
تشییع پیکر خلیل عمرانی
تشییع پیکر خلیل عمرانی
تشییع پیکر خلیل عمرانی
تشییع پیکر خلیل عمرانی
تشییع پیکر خلیل عمرانی
تشییع پیکر خلیل عمرانی
تشییع پیکر خلیل عمرانی
تشییع پیکر خلیل عمرانی
تشییع پیکر خلیل عمرانی
Share/Save/Bookmark