اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه سما
گزارش تصویری هنرنیوز از اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه سما که در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد. عکاس : ستاره سرداری
 
تاريخ : شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۳
کد خبر: 80244
 
اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه سما
اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه سما
اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه سما
اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه سما
اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه سما
اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه سما
اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه سما
اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه سما
اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه سما
اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه سما
اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه سما
اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه سما
اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه سما
اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه سما
اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه سما
اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه سما
اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه سما
اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه سما
اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه سما
اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه سما
Share/Save/Bookmark