آرامگاه ابن سینا
گزارش تصویری هنرنیوز از آرامگاه ابن سینا در شهر همدان. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : يکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۱۱
کد خبر: 73792
 
آرامگاه ابن سینا
آرامگاه ابن سینا
آرامگاه ابن سینا
آرامگاه ابن سینا
آرامگاه ابن سینا
آرامگاه ابن سینا
آرامگاه ابن سینا
آرامگاه ابن سینا
آرامگاه ابن سینا
آرامگاه ابن سینا
آرامگاه ابن سینا
آرامگاه ابن سینا
آرامگاه ابن سینا
آرامگاه ابن سینا
آرامگاه ابن سینا
آرامگاه ابن سینا
آرامگاه عارف قزوینی
آرامگاه ابن سینا
آرامگاه ابن سینا
آرامگاه ابن سینا
آرامگاه ابن سینا
آرامگاه ابن سینا
آرامگاه ابن سینا
آرامگاه ابن سینا
آرامگاه ابن سینا
Share/Save/Bookmark