موزه ملک برگی از میدان مشق
گزارش تصویری هنرنیوز از موزه تاریخی ملک ، برگ دیگری از تاریخ. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۲
کد خبر: 70318
 
موزه ملک برگی از تاریخ
موزه ملک برگی از تاریخ
موزه ملک برگی از تاریخ
تالار سکه های تاریخی
تالار سکه های تاریخی
تالار سکه های تاریخی
تالار سکه های تاریخی
تالار سکه های تاریخی
تالار سکه های تاریخی
تالار سکه های تاریخی
تالار سکه های تاریخی
تالار سکه های تاریخی
تالار معرفی خاندان غفاری
مجسمه پیکر کمال الملک
تالار معرفی خاندان غفاری
موزه ملک برگی از تاریخ
موزه ملک برگی از تاریخ
موزه ملک برگی از تاریخ
تالار آثار خطی و خوشنویسی
تالار آثار خطی و خوشنویسی
تالار آثار خطی و خوشنویسی
تالار آثار خطی و خوشنویسی
تالار آثار خطی و خوشنویسی
تالار آثار لاکی
تالار آثار لاکی
قلمدان لاکی
تالار آثار خطی و خوشنویسی
نمایشگاه دائمی آثار عزت ملکِ ملک
بازدید ناصرالدین شاه از قشون
نمایشگاه دائمی آثار عزت ملکِ ملک
نمایشگاه دائمی آثار عزت ملکِ ملک
نمایشگاه دائمی آثار عزت ملکِ ملک
نمایشگاه دائمی آثار عزت ملکِ ملک
موزه ملک برگی از تاریخ
موزه ملک برگی از تاریخ
Share/Save/Bookmark