با حضور رحیمی
تجلیل از هنرمندان برگزیده صنایع دستی
گزارش تصویری هنرنیوز از مراسم تجلیل از هنرمندان برگزیده صنایع دستی کشور با حضور معاون اول رئیس جمهور در نمایشگاه بین المللی. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : يکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۰۴
کد خبر: 59367
 
تجلیل از هنرمندان برگزیده صنایع دستی
تجلیل از هنرمندان برگزیده صنایع دستی
تجلیل از هنرمندان برگزیده صنایع دستی
تجلیل از هنرمندان برگزیده صنایع دستی
تجلیل از هنرمندان برگزیده صنایع دستی
تجلیل از هنرمندان برگزیده صنایع دستی
تجلیل از هنرمندان برگزیده صنایع دستی
تجلیل از هنرمندان برگزیده صنایع دستی
تجلیل از هنرمندان برگزیده صنایع دستی
تجلیل از هنرمندان برگزیده صنایع دستی
تجلیل از هنرمندان برگزیده صنایع دستی
تجلیل از هنرمندان برگزیده صنایع دستی
تجلیل از هنرمندان برگزیده صنایع دستی
تجلیل از هنرمندان برگزیده صنایع دستی
تجلیل از هنرمندان برگزیده صنایع دستی
تجلیل از هنرمندان برگزیده صنایع دستی
تجلیل از هنرمندان برگزیده صنایع دستی
تجلیل از هنرمندان برگزیده صنایع دستی
تجلیل از هنرمندان برگزیده صنایع دستی
تجلیل از هنرمندان برگزیده صنایع دستی
تجلیل از هنرمندان برگزیده صنایع دستی
تجلیل از هنرمندان برگزیده صنایع دستی
تجلیل از هنرمندان برگزیده صنایع دستی
تجلیل از هنرمندان برگزیده صنایع دستی
تجلیل از هنرمندان برگزیده صنایع دستی
تجلیل از هنرمندان برگزیده صنایع دستی
تجلیل از هنرمندان برگزیده صنایع دستی
تجلیل از هنرمندان برگزیده صنایع دستی
تجلیل از هنرمندان برگزیده صنایع دستی
تجلیل از هنرمندان برگزیده صنایع دستی
Share/Save/Bookmark