تشییع پیکر دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس (بخش اول)
گزارش تصویری هنرنیوز از مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس در دانشکده فنی دختران ولیعصر (عج). عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۲۵
کد خبر: 65621
 
تشییع پیکر دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس
تشییع پیکر دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس
تشییع پیکر دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس
تشییع پیکر دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس
تشییع پیکر دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس
تشییع پیکر دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس
تشییع پیکر دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس
تشییع پیکر دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس
تشییع پیکر دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس
تشییع پیکر دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس
تشییع پیکر دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس
تشییع پیکر دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس
تشییع پیکر دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس
تشییع پیکر دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس
تشییع پیکر دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس
تشییع پیکر دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس
تشییع پیکر دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس
تشییع پیکر دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس
تشییع پیکر دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس
تشییع پیکر دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس
تشییع پیکر دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس
تشییع پیکر دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس
تشییع پیکر دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس
تشییع پیکر دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس
تشییع پیکر دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس
Share/Save/Bookmark