حواشی هفدهمین جشنواره مطبوعات درچهارم آبان 1389

5 آبان 1389 ساعت 13:55


حواشی هفدهمین جشنواره بین المللی مطبوعات وخبرگزاریها داخلی وخارجی - مصلی امام خمینی (ره)- تهران


کد خبر: 35306

آدرس مطلب: http://www.honarnews.com/vglfvmdm.w6dtxw,iiygaw.p.html

هنر نیوز
  http://www.honarnews.com