جشنواره‌های دولتی و خصوصی همپای هم باید به فرهنگ کمک کنند
گفتگوی هنرنیوز با حمیدرضا شکارسری؛
جشنواره‌های دولتی و خصوصی همپای هم باید به فرهنگ کمک کنند
حمیدرضا شکارسری شاعر و منتقد ادبی معتقد است وجود جشنواره های دولتی و خصوصی هر دو باهم در پیشبرد فضای فرهنگی کشور موثر است لذا هیچکدام را نمی شود حذف کرد و باید هردو بخش،حامی شعر و جوانان شاعر باشند.
 
تاريخ : چهارشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۲۲
حمیدرضا شکارسری در گفت و گو با خبرنگار گروه کتاب و ادبیات هنرنیوز درباره وضعیت شعر امروز گفت: موقعیت شعر روزگار ما حداقل در سی و چند سال بعد از انقلاب به گونه ای بوده است که می‌شود گفت بخش عمده‌ای از شعر ما توسط شاعران جوان تولید می شود و بخش عمده ای از این تولیدات هم توسط شاعران جوان به مصرف می رسد و حتی خریداران این شعر هم به تعبیری تعداد زیادی از جوانان هستند.

وی با بیان این مطلب افزود: شعر روزگار ما شعری است که اگر نگوییم متکی ولی تا حدی وابسته به شاعران جوان این روزگار است بنابراین خیلی طبیعی است که ما کنگره ها و جشنواره هایی و کارگاه هایی خاص شعر جوان داشته باشیم و این کنگره هاو جشنواره ها باید بتوانند فضایی ایجاد کنند تا چهره‌های جوان شعری ما نه تنها شناسایی شوند بلکه بعد از شناسایی مورد تشویق قرار بگیرند و در کارگاه ها و جلسات آموزشی شعر بر روی این موضوع کار شود.

شکارسری با تاکید بر اینکه جشنواره شعر و داستان جوان سوره نیز گامی بلند در راستای حضور جوانان است تصریح کرد: جشنواره هایی چون جشنواره شعر و داستان جوان سوره تلاش کرده است در شناسایی چهره‌های شاعر جوان قدم بردارد و طی برگزاری مراسمی این جوانان مستعد را به جامعه شعری بشناساند و با برگزاری کارگاه‌هایی در رشد سطح کیفی کارهای آنها موثر واقع شود.

وی درباره جوایز و جشنواره های خصوصی و دولتی کتاب اظهار داشت: من شعر مملکت را به سنگی تشبیه می‌کنم که جماعت شاعر فارغ از اینکه چه گرایش و گروه بندی دارند یا اینکه دولتی یا خصوصی هستند، همه با هم این سنگ را هل میدهیم تا به مقصدش که نوک قله است برسانیم، بنابراین هرکسی که گوشه ای از این کار را دست گیرد و هرکس دلش برای این قضیه می سوزد فارغ از اینکه چه نهله هنری و چه گرایشی دارد و فارغ از اینکه به چه گرایش سیاسی وابسته است دارد باید مورد حمایت قرار بگیرد و پشتیبانی شود چه جشنواره خصوصی باشد چه دولتی؛ بنابراین معقدم در ایجاد فضای فرهنگی کشور هر دو گروه چه جشنواره های دولتی و چه جشنواره های خصوصی نقش مهمی دارند و هیچکدام را نمی شود رضایت به حذفشان داد.
کد خبر: 80956
Share/Save/Bookmark