رونمایی از آلبوم «مستور و مست»
گزارش تصویری هنرنیوز از نشست خبری و رونمایی از آلبوم مستور و مست به خوانندگی همایون شجریان و آهنگسازی ژانو باغومیان که در خانه هنرمندان برگزار شد. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۴۵
کد خبر: 79907
 
نشست خبری رونمایی از آلبوم مستور و مست
نشست خبری رونمایی از آلبوم مستور و مست
نشست خبری رونمایی از آلبوم مستور و مست
نشست خبری رونمایی از آلبوم مستور و مست
نشست خبری رونمایی از آلبوم مستور و مست
نشست خبری رونمایی از آلبوم مستور و مست
نشست خبری رونمایی از آلبوم مستور و مست
نشست خبری رونمایی از آلبوم مستور و مست
نشست خبری رونمایی از آلبوم مستور و مست
نشست خبری رونمایی از آلبوم مستور و مست
نشست خبری رونمایی از آلبوم مستور و مست
نشست خبری رونمایی از آلبوم مستور و مست
نشست خبری رونمایی از آلبوم مستور و مست
نشست خبری رونمایی از آلبوم مستور و مست
نشست خبری رونمایی از آلبوم مستور و مست
نشست خبری رونمایی از آلبوم مستور و مست
نشست خبری رونمایی از آلبوم مستور و مست
نشست خبری رونمایی از آلبوم مستور و مست
نشست خبری رونمایی از آلبوم مستور و مست
نشست خبری رونمایی از آلبوم مستور و مست
نشست خبری رونمایی از آلبوم مستور و مست
نشست خبری رونمایی از آلبوم مستور و مست
نشست خبری رونمایی از آلبوم مستور و مست
نشست خبری رونمایی از آلبوم مستور و مست
نشست خبری رونمایی از آلبوم مستور و مست
Share/Save/Bookmark