حواشی دومین روز از بیستمین نمایشگاه مطبوعات
گزارش تصویری هنرنیوز از حواشی دومین روز از بیستمین نمایشگاه مطبوعات در مصلی تهران. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : يکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۵۴
کد خبر: 76216
 
حواشی دومین روز از بیستمین نمایشگاه مطبوعات
حواشی دومین روز از بیستمین نمایشگاه مطبوعات
حواشی دومین روز از بیستمین نمایشگاه مطبوعات
حواشی دومین روز از بیستمین نمایشگاه مطبوعات
حواشی دومین روز از بیستمین نمایشگاه مطبوعات
حواشی دومین روز از بیستمین نمایشگاه مطبوعات
حواشی دومین روز از بیستمین نمایشگاه مطبوعات
حواشی دومین روز از بیستمین نمایشگاه مطبوعات
حواشی دومین روز از بیستمین نمایشگاه مطبوعات
حواشی دومین روز از بیستمین نمایشگاه مطبوعات
حواشی دومین روز از بیستمین نمایشگاه مطبوعات
حواشی دومین روز از بیستمین نمایشگاه مطبوعات
حواشی دومین روز از بیستمین نمایشگاه مطبوعات
حواشی دومین روز از بیستمین نمایشگاه مطبوعات
حواشی دومین روز از بیستمین نمایشگاه مطبوعات
Share/Save/Bookmark