گالری گردی هنرنیوز/نگارخانه کمال الدین بهزاد
گزارش تصویری هنرنیوز از نگارخانه کمال الدین بهزاد که در یک بخش نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب ، آثار علی معینی و تذهیب عرفان شاکری و آیدا غنی زاده و در بخش دیگر نمایشگاه نقاشی آبرگ با عنوان رنگ بهار که آثار راحله نصیری را به نمایش گذاشته و تا 14 اسفند ماه برپاست. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۴۶
کد خبر: 79655
 
گالری گردی هنرنیوز/نگارخانه کمال الدین بهزاد
نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب ، آثار علی معینی و تذهیب عرفان شاکری و آیدا غنی زاده
نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب ، آثار علی معینی و تذهیب عرفان شاکری و آیدا غنی زاده
نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب ، آثار علی معینی و تذهیب عرفان شاکری و آیدا غنی زاده
نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب ، آثار علی معینی و تذهیب عرفان شاکری و آیدا غنی زاده
نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب ، آثار علی معینی و تذهیب عرفان شاکری و آیدا غنی زاده
نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب ، آثار علی معینی و تذهیب عرفان شاکری و آیدا غنی زاده
نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب ، آثار علی معینی و تذهیب عرفان شاکری و آیدا غنی زاده
نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب ، آثار علی معینی و تذهیب عرفان شاکری و آیدا غنی زاده
نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب ، آثار علی معینی و تذهیب عرفان شاکری و آیدا غنی زاده
نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب ، آثار علی معینی و تذهیب عرفان شاکری و آیدا غنی زاده
نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب ، آثار علی معینی و تذهیب عرفان شاکری و آیدا غنی زاده
نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب ، آثار علی معینی و تذهیب عرفان شاکری و آیدا غنی زاده
نمایشگاه نقاشی آبرگ با عنوان رنگ بهار ، آثار راحله نصیری
نمایشگاه نقاشی آبرگ با عنوان رنگ بهار ، آثار راحله نصیری
نمایشگاه نقاشی آبرگ با عنوان رنگ بهار ، آثار راحله نصیری
نمایشگاه نقاشی آبرگ با عنوان رنگ بهار ، آثار راحله نصیری
نمایشگاه نقاشی آبرگ با عنوان رنگ بهار ، آثار راحله نصیری
نمایشگاه نقاشی آبرگ با عنوان رنگ بهار ، آثار راحله نصیری
گالری گردی هنرنیوز/نگارخانه کمال الدین بهزاد
Share/Save/Bookmark