نشست آموزشی پژوهشی موسیقی دستگاهی ایران، آوای دوست
گزارش تصویری هنرنیوز از نشست آموزشی پژوهشی موسیقی دستگاهی ایران (سازتار) ، آوای دوست در فرهنگسرای ارسباران. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : يکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۲۳
کد خبر: 79601
 
شست آموزشی پژوهشی موسیقی دستگاهی ایران، آوای دوست
شست آموزشی پژوهشی موسیقی دستگاهی ایران، آوای دوست
شست آموزشی پژوهشی موسیقی دستگاهی ایران، آوای دوست
شست آموزشی پژوهشی موسیقی دستگاهی ایران، آوای دوست
شست آموزشی پژوهشی موسیقی دستگاهی ایران، آوای دوست
شست آموزشی پژوهشی موسیقی دستگاهی ایران، آوای دوست
شست آموزشی پژوهشی موسیقی دستگاهی ایران، آوای دوست
شست آموزشی پژوهشی موسیقی دستگاهی ایران، آوای دوست
شست آموزشی پژوهشی موسیقی دستگاهی ایران، آوای دوست
شست آموزشی پژوهشی موسیقی دستگاهی ایران، آوای دوست
شست آموزشی پژوهشی موسیقی دستگاهی ایران، آوای دوست
شست آموزشی پژوهشی موسیقی دستگاهی ایران، آوای دوست
شست آموزشی پژوهشی موسیقی دستگاهی ایران، آوای دوست
شست آموزشی پژوهشی موسیقی دستگاهی ایران، آوای دوست
شست آموزشی پژوهشی موسیقی دستگاهی ایران، آوای دوست
شست آموزشی پژوهشی موسیقی دستگاهی ایران، آوای دوست
شست آموزشی پژوهشی موسیقی دستگاهی ایران، آوای دوست
شست آموزشی پژوهشی موسیقی دستگاهی ایران، آوای دوست
شست آموزشی پژوهشی موسیقی دستگاهی ایران، آوای دوست
شست آموزشی پژوهشی موسیقی دستگاهی ایران، آوای دوست
Share/Save/Bookmark