عکس/ نشست خبری مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
عکس/ نشست خبری مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
هنر نیوز: نشست خبری مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی صبح امروز سه‌شنبه ۲۳ مهر با حضور محمد حمیدی‌مقدم(مدیر عامل)، شهنام صفاجو(روابط عمومی مرکز) و جمعی از خبرنگاران برگزار شد.
 
تاريخ : چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۵
کد خبر: 97665
 
نشست خبری مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
نشست خبری مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
نشست خبری مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
نشست خبری مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
نشست خبری مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
نشست خبری مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
نشست خبری مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
نشست خبری مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
نشست خبری مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
نشست خبری مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
نشست خبری مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
نشست خبری مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
نشست خبری مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
نشست خبری مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
نشست خبری مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
نشست خبری مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
نشست خبری مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
نشست خبری مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
نشست خبری مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
نشست خبری مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
Share/Save/Bookmark