نشست خبری سیزدهمین دوسالانه عکس ایران
گزارش تصویری هنرنیوز از نشست خبری سیزدهمین دوسالانه عکس ایران در موزه هنرهای معاصر. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : يکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۰۹
کد خبر: 75840
 
نشست خبری سیزدهمین دوسالانه عکس ایران
نشست خبری سیزدهمین دوسالانه عکس ایران
نشست خبری سیزدهمین دوسالانه عکس ایران
نشست خبری سیزدهمین دوسالانه عکس ایران
نشست خبری سیزدهمین دوسالانه عکس ایران
نشست خبری سیزدهمین دوسالانه عکس ایران
نشست خبری سیزدهمین دوسالانه عکس ایران
نشست خبری سیزدهمین دوسالانه عکس ایران
نشست خبری سیزدهمین دوسالانه عکس ایران
نشست خبری سیزدهمین دوسالانه عکس ایران
نشست خبری سیزدهمین دوسالانه عکس ایران
نشست خبری سیزدهمین دوسالانه عکس ایران
نشست خبری سیزدهمین دوسالانه عکس ایران
نشست خبری سیزدهمین دوسالانه عکس ایران
نشست خبری سیزدهمین دوسالانه عکس ایران
Share/Save/Bookmark