اختتامیه جشنواره فیلم های صنعتی
اختتامیه جشنواره فیلم های صنعتی
 
تاريخ : شنبه ۲۵ دی ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۳۵
اختتامیه نخستین جشنواره فیلم های صنعتی . سینما فلسطین
کد خبر: 35341
 
سخنرانی یکی از مسئولین جهاد دانشگاهی
سخنرانی دبیرجشنواره فیلم های صنعتی
سخنرانی خادم مله معاون وزیر صنایع
حضور شفیع آقامحمدیان مدیر عامل مرکزگسترش سینمای مستند وتجربی در ردیف ششم
تقدیر از پیشکسوتان فیلم صنعتی
تقدیر از پیشکسوتان فیلم صنعتی در نخستین جشنواره فیلم های صنعتی
تقدیر از پیشکسوتان فیلم صنعتی در نخستین جشنواره فیلم های صنعتی
سخنرانی مدیر اتاق بازرگانی وزارت بازرگانی
سخنرانی اکبر حر یکی ازاعضاء هیات داوران جشنواره فیلم صنعتی
تقدیر از سازندگان منتخب در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره فیلم های صنعتی
تقدیر از سازندگان منتخب در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره فیلم های صنعتی
تقدیر از سازندگان منتخب در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره فیلم های صنعتی
تقدیر از سازندگان منتخب در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره فیلم های صنعتی
تقدیر از سازندگان منتخب در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره فیلم های صنعتی
تقدیر از سازندگان منتخب در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره فیلم های صنعتی
سخنرانی نماینده مجلس شورای اسلامی در مراسم اختتامیه
تقدیر از سازندگان منتخب در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره فیلم های صنعتی
عکس یادگاری منتخبین و مسئولین برگزاری اولین جشنواره فیلم های صنعتی
Share/Save/Bookmark