خداحافظی با سعید مترصد
گزارش تصویری هنرنیوز از مراسم تشییع پیکر هنرمند گرانمایه سعید مترصد که با حضور جمعی از عوامل سینما و خانواده آن مرحوم در مقابل خانه سینما برگزار شد. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۱
کد خبر: 79516
 
مراسم تشییع پیکر هنرمند گرانمایه سعید مترصد
مراسم تشییع پیکر هنرمند گرانمایه سعید مترصد
مراسم تشییع پیکر هنرمند گرانمایه سعید مترصد
مراسم تشییع پیکر هنرمند گرانمایه سعید مترصد
مراسم تشییع پیکر هنرمند گرانمایه سعید مترصد
مراسم تشییع پیکر هنرمند گرانمایه سعید مترصد
مراسم تشییع پیکر هنرمند گرانمایه سعید مترصد
مراسم تشییع پیکر هنرمند گرانمایه سعید مترصد
مراسم تشییع پیکر هنرمند گرانمایه سعید مترصد
مراسم تشییع پیکر هنرمند گرانمایه سعید مترصد
مراسم تشییع پیکر هنرمند گرانمایه سعید مترصد
مراسم تشییع پیکر هنرمند گرانمایه سعید مترصد
مراسم تشییع پیکر هنرمند گرانمایه سعید مترصد
مراسم تشییع پیکر هنرمند گرانمایه سعید مترصد
مراسم تشییع پیکر هنرمند گرانمایه سعید مترصد
مراسم تشییع پیکر هنرمند گرانمایه سعید مترصد
مراسم تشییع پیکر هنرمند گرانمایه سعید مترصد
مراسم تشییع پیکر هنرمند گرانمایه سعید مترصد
مراسم تشییع پیکر هنرمند گرانمایه سعید مترصد
مراسم تشییع پیکر هنرمند گرانمایه سعید مترصد
Share/Save/Bookmark