نشست خبری ارکستر سمفونیک تهران
گزارش تصویری هنرنیوز از نشست خبری ارکستر سمفونیک تهران به رهبری علی رهبری که در تالار وحدت برگزار شد. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۲۶
کد خبر: 79732
 
نشست خبری ارکستر سمفونیک تهران
نشست خبری ارکستر سمفونیک تهران
نشست خبری ارکستر سمفونیک تهران
نشست خبری ارکستر سمفونیک تهران
نشست خبری ارکستر سمفونیک تهران
نشست خبری ارکستر سمفونیک تهران
نشست خبری ارکستر سمفونیک تهران
نشست خبری ارکستر سمفونیک تهران
نشست خبری ارکستر سمفونیک تهران
نشست خبری ارکستر سمفونیک تهران
نشست خبری ارکستر سمفونیک تهران
نشست خبری ارکستر سمفونیک تهران
نشست خبری ارکستر سمفونیک تهران
نشست خبری ارکستر سمفونیک تهران
نشست خبری ارکستر سمفونیک تهران
نشست خبری ارکستر سمفونیک تهران
نشست خبری ارکستر سمفونیک تهران
نشست خبری ارکستر سمفونیک تهران
نشست خبری ارکستر سمفونیک تهران
نشست خبری ارکستر سمفونیک تهران
Share/Save/Bookmark