ششمین روز از نمایشگاه مطبوعات در مصلی
گزارش تصویری هنرنیوز از ششمین روز از نمایشگاه مطبوعات در مصلی تهران. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۴۸
کد خبر: 76320
 
ششمین روز از نمایشگاه مطبوعات در مصلی
ششمین روز از نمایشگاه مطبوعات در مصلی
ششمین روز از نمایشگاه مطبوعات در مصلی
ششمین روز از نمایشگاه مطبوعات در مصلی
ششمین روز از نمایشگاه مطبوعات در مصلی
ششمین روز از نمایشگاه مطبوعات در مصلی
ششمین روز از نمایشگاه مطبوعات در مصلی
ششمین روز از نمایشگاه مطبوعات در مصلی
ششمین روز از نمایشگاه مطبوعات در مصلی
ششمین روز از نمایشگاه مطبوعات در مصلی
ششمین روز از نمایشگاه مطبوعات در مصلی
ششمین روز از نمایشگاه مطبوعات در مصلی
ششمین روز از نمایشگاه مطبوعات در مصلی
ششمین روز از نمایشگاه مطبوعات در مصلی
ششمین روز از نمایشگاه مطبوعات در مصلی
Share/Save/Bookmark