نشست خبری چهل و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم رشد
گزارش تصویری هنرنیوز از نشست خبری چهل و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم رشد. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۳۶
کد خبر: 76268
 
نشست خبری چهل و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم رشد
نشست خبری چهل و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم رشد
نشست خبری چهل و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم رشد
نشست خبری چهل و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم رشد
نشست خبری چهل و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم رشد
نشست خبری چهل و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم رشد
نشست خبری چهل و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم رشد
نشست خبری چهل و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم رشد
نشست خبری چهل و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم رشد
نشست خبری چهل و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم رشد
Share/Save/Bookmark