بهای جهانی شدن تاق بستان
گزارش تصویری هنرنیوز از طرح جامع ساماندهی تاق بستان.
 
تاريخ : چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۴۴
کد خبر: 66060
 
طرح جامع ساماندهی تاق بستان
طرح جامع ساماندهی تاق بستان
طرح جامع ساماندهی تاق بستان
طرح جامع ساماندهی تاق بستان
طرح جامع ساماندهی تاق بستان
طرح جامع ساماندهی تاق بستان
طرح جامع ساماندهی تاق بستان
طرح جامع ساماندهی تاق بستان
طرح جامع ساماندهی تاق بستان
طرح جامع ساماندهی تاق بستان
طرح جامع ساماندهی تاق بستان
طرح جامع ساماندهی تاق بستان
طرح جامع ساماندهی تاق بستان
طرح جامع ساماندهی تاق بستان
طرح جامع ساماندهی تاق بستان
طرح جامع ساماندهی تاق بستان
طرح جامع ساماندهی تاق بستان
طرح جامع ساماندهی تاق بستان
طرح جامع ساماندهی تاق بستان
طرح جامع ساماندهی تاق بستان
Share/Save/Bookmark