حواشی پنجمین روز نمایشگاه مطبوعات
گزارش تصویری هترنیوز از حواشی پنجمین روز نمایشگاه مطبوعات در مصلی تهران. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۲۹
کد خبر: 76304
 
حواشی پنجمین روز نمایشگاه مطبوعات
حواشی پنجمین روز نمایشگاه مطبوعات
حواشی پنجمین روز نمایشگاه مطبوعات
حواشی پنجمین روز نمایشگاه مطبوعات
حواشی پنجمین روز نمایشگاه مطبوعات
حواشی پنجمین روز نمایشگاه مطبوعات
حواشی پنجمین روز نمایشگاه مطبوعات
حواشی پنجمین روز نمایشگاه مطبوعات
حواشی پنجمین روز نمایشگاه مطبوعات
حواشی پنجمین روز نمایشگاه مطبوعات
حواشی پنجمین روز نمایشگاه مطبوعات
حواشی پنجمین روز نمایشگاه مطبوعات
حواشی پنجمین روز نمایشگاه مطبوعات
حواشی پنجمین روز نمایشگاه مطبوعات
حواشی پنجمین روز نمایشگاه مطبوعات
Share/Save/Bookmark