نشست سینما بیداری
نشست سینما بیداری
 
تاريخ : يکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۸:۳۰
نشست سینما بیداری باحضور دنی شکتر کارگردان فیلم سلاح های کشتار جمعی از آمریکایی و آساکو کاگیاما فیلمساز ژاپنی و نادر طالب زاده کارشناس و فیلمساز ایرانی
کد خبر: 35327
 
نشست سینما بیداری باحضور دنی شکتر کارگردان آمریکایی و آساکو کاگیاما از ژاپن ونادر طالب زاده
دنی شکتر کارگردان فیلم سلاح های کشتار جمعی از آمریکایی
نادر طالب زاده فیلمساز و دنی شکتر کارگردان فیلم سلاح های کشتار جمعی
نشست سینمای بیداری وحضور قابل ملاحضه مخاطبین
نشست سینما بیداری با حضور سه فیلمساز ایرانی ؛آمریکایی و ژاپنی
آساکو کاگیاما فیلمساز ژاپنی
صحبتهای نادر طالب زاده فیلمساز ایرانی
نشست سینما بیداری با حضور سه فیلمساز ایرانی ؛آمریکایی و ژاپنی
نشست سینمای بیداری وحضور قابل ملاحضه مخاطبین
دنی شکتر کارگردان فیلم سلاح های کشتار جمعی از آمریکایی
نشست سینمای بیداری وحضور قابل ملاحضه مخاطبین
صحبتهای دنی شکتر کارگردان درمورد فیلم سلاح های کشتار جمعی
نادر طالب زاده فیلمساز ایرانی و دنی شکتر کارگردان آمریکایی
حضور علاقمندان نشست سینما بیداری
نگاه های ادر طالب زاده و دنی شکتر
دنی شکتر کارگردان فیلم سلاح های کشتار جمعی از آمریکایی
 نادر طالب زاده کارشناس و فیلمساز ایرانی
 نادر طالب زاده فیلمساز ایرانی و آساکو کاگیاما فیلمساز کشور ژاپن
Share/Save/Bookmark