آیین اختتامیه بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها
گزارش تصویری هنرنیوز از آیین اختتامیه بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در مصلی تهران. عکاس : مهدی ماهری
 
تاريخ : شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۳۸
کد خبر: 76387
 
آیین اختتامیه بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها
آیین اختتامیه بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها
آیین اختتامیه بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها
آیین اختتامیه بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها
آیین اختتامیه بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها
آیین اختتامیه بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها
آیین اختتامیه بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها
آیین اختتامیه بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها
آیین اختتامیه بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها
آیین اختتامیه بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها
آیین اختتامیه بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها
آیین اختتامیه بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها
آیین اختتامیه بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها
آیین اختتامیه بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها
آیین اختتامیه بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها
Share/Save/Bookmark