نشست خبری نمایش آیینی غبار
گزارش تصویری هنرنیوز از نشست خبری نمایش آیینی غبار که باحضور عوامل و بازیگران وجمعی از اصحاب رسانه برگزار شد. عکاس : محمد فتحی
 
تاريخ : يکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۵۷
کد خبر: 79438
 
نشست خبری نمایش آیینی غبار
نشست خبری نمایش آیینی غبار
نشست خبری نمایش آیینی غبار
نشست خبری نمایش آیینی غبار
نشست خبری نمایش آیینی غبار
نشست خبری نمایش آیینی غبار
نشست خبری نمایش آیینی غبار
نشست خبری نمایش آیینی غبار
نشست خبری نمایش آیینی غبار
نشست خبری نمایش آیینی غبار
نشست خبری نمایش آیینی غبار
نشست خبری نمایش آیینی غبار
نشست خبری نمایش آیینی غبار
نشست خبری نمایش آیینی غبار
نشست خبری نمایش آیینی غبار
نشست خبری نمایش آیینی غبار
نشست خبری نمایش آیینی غبار
نشست خبری نمایش آیینی غبار
نشست خبری نمایش آیینی غبار
نشست خبری نمایش آیینی غبار
Share/Save/Bookmark