حواشی هفدهمین جشنواره مطبوعات درچهارم آبان 1389
حواشی هفدهمین جشنواره مطبوعات درچهارم آبان 1389
 
تاريخ : چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۳:۵۵
حواشی هفدهمین جشنواره بین المللی مطبوعات وخبرگزاریها داخلی وخارجی - مصلی امام خمینی (ره)- تهران
کد خبر: 35306
 
دکترعلی رامین و عکس سید حسن نصرا...
دکترعلی رامین در غرفه شهید عماد مغنیه
دکترعلی رامین درحال دیدن تصاویر غرفه شهید عماد مغنیه
دکتر علی رامین درحال نصب نمودن تابلوی عکس در نمایشگاه مطبوعات
حواشی هفدهمین جشنواره بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها ی داخلی و خارجی چهارم آبان 1389- مصلی امام خمینی (ره)
حواشی هفدهمین جشنواره بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها و ... پذیراییهای طبقه فوقانی
فعالیت گروه اجرایی درطبقه فوقانی نمایشگاه
توجه مدعوین به نمایشگاه عکس هنری عماد مغنیه
توجه مدعوین به نمایشگاه عکس هنری عماد مغنیه
نمای هفدهمین جشنواره بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها از طبقه فوقانی
نمای هفدهمین جشنواره بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها از طبقه فوقانی
فضا سازی در روز دوم افتتاحیه وپذیرایی در طبقه فوقانی نمایشگاه مطبوعات
فضا سازی در روز دوم افتتاحیه وپذیرایی آنچنانی در طبقه فوقانی نمایشگاه مطبوعات
نمایی از پایگاه خبری هنر در دومین روز نمایشگاه
Share/Save/Bookmark